Czym są wzory użytkowe?

Wzór użytkowy – definicja

 

Zgodnie z definicją legalną, wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Definicję tę reguluje Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Czym zatem przekładając na konkrety są wzory użytkowe? Są to przede wszystkim rozwiązania techniczne, które można zaprojektować i narysować, czyli wszelkie projekty urządzeń i ich części.

 

 

Jak chronić swoje wzory użytkowe?

Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne. Przyznaje ono autorowi prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochrona ta trwa dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym. W odniesieniu do wynalazków, istotne jest, że w przypadku zgłoszenia wzoru użytkowego, nie ma wymogu posiadania przez niego poziomu wynalazczego.

Głównym kryterium oceny wzoru użytkowego jest – jak sama nazwa wskazuje – jego użyteczność pojmowana w szerokim znaczeniu. Oznacza to, że zgłaszany wzór nie musi przedstawiać dodatkowych możliwości stosowania, lecz jego użyteczność może się przejawiać w łatwiejszym bądź tańszym sposobie produkcji, przechowywania, czy transportu.

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *