wynalazek

CZYM JEST WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA?

Własność przemysłowa składa się (obok prawa autorskiego) na własność intelektualną. Jest to część dóbr intelektualnych, która nadaje się do wykorzystywania w działalności gospodarczej. Przedmiotem własności przemysłowej jest twórcze [Czytaj więcej...]